Links

 
Websites rond de Hervormde Kerk in Zuidwolde

Hervormde Gemeente Zuidwolde

Peter ten Kate, organist van de Hervormde Kerk Zuidwolde

 

www.hervormdzuidwolde.nl

www.petertenkate.nl

 

 
Websites van organisten, solisten en koren die meewerkten aan onze Zuidwoldiger Zangavonden en concerten:

Organist Johan Bredewout

Organist Harry Hamer

Organist Harm Hoeve

Organist Ronald Knol

Organist Jaap Kramer

Organist Wim Magré

Organist Martin Mans

Organist Sander van Marion

Organist Evert van de Veen

Organist Minne Veldman

Organist Sietze de Vries

Organist Ab Weegenaar

Organist Ronald IJmker

 

Pianist Jan Lenselink

Pianist Wilbert Magré 

Sopraan Judith Sportel

Tenor-zanger Jacob Schenk

Trompetduo Arjan & Edith Post

Trompettiste Jantine Kalkman

Panfluitiste Noortje van Middelkoop

Wilhelmina Brass Ensemble, Hoogeveen

 

Chr. Gemengd Koor De Zeeklank, Vollenhove

Chr. Gemengd Koor Kapella Vocale, Emmen

Chr. Mannenkoor ASAF, Dedemsvaart

Chr. Mannenkoor Beilen

Chr. Mannenkoor Hollandscheveld

Chr. Mannenkoor Lelystad

Chr. Mannenkoor Steenwijk

Chr. Mannenkoor Valerius, Emmen

Elspeets Mannenensemble

Fries Mannenensemble

Hoogeveens Christelijk Mannenkoor

Interkerkelijk Koor Deo Cantemus, Doornspijk

Gospelkoor El Jakim, Zuidwolde

www.johanbredewout.nl

www.harryhamer.nl

www.harmhoeve.nl

www.ronaldknol.nl

www.jaapkramer.nl 

www.wimmagre.nl

www.martinmans.nl

www.sandervanmarion.nl

www.evertvandeveen.nl

www.minneveldman.nl

www.sietzedevries.nl

www.abweegenaar.nl

www.ronaldijmker.nl 

 

www.wingsmusic.nl 

www.wilbertmagre.nl 

www.judithsportel.nl

www.jacobschenk.nl 

www.aemuziek.nl

www.jantinekalkman.nl 

www.noortjevanmiddelkoop.nl

www.wilhelmina-hoogeveen.nl 

 

www.zeeklank.nl

www.kapella-vocale.com 

www.mannenkoorasaf.nl

www.christelijkmannenkoorbeilen.nl

www.chrmannenkoorhollandscheveld.nl

www.chrmannenkoorlelystad.nl

www.mannenkoorsteenwijk.nl

www.mannenkoorvalerius.nl

www.elspeetsmannenensemble.nl

www.friesmannenensemble.nl 

www.mannenkoorhoogeveen.nl

www.deocantemusdoornspijk.nl 

www.eljakim-zuidwolde.nl

Wilbert Magre Johan Bredewout Wilhelmina Brass Ensemble Henk Eilander